top of page
erick.thunström_PUL11_7263.jpg

OM MIG

"Riskkonsult med internationell erfarenhet"

Aktuellt 

Sedan april 2021 driver jag Activare Consulting AB med fokus på interimskonsultverksamhet inom bank/finans/treasury/kapitalförvaltning. Under perioden 2020-2021 har jag varit uthyrd i två omgångar på en pensionsstiftelse där uppdraget varit att säkerställa löpande verksamhet som exempelvis riskrapportering, fondvärdering, redovisning etc. Uppdraget innebar mycket kontakt med fonder, redovisningsbyrå, banker, externrevision m.fl. Jag har även haft ett kortare uppdrag som finans/ekonomi ansvarig på ett start up bolag. 

Bakgrund

Jag har arbetat inom risk- och finansområdet sedan 2006, främst som riskkonsult på två Revisions- och Rådgivningsbyråer (PwC och KPMG) men även som derivat- och värderingsspecialist på Swedbank.

Min resa inom finansbranschen började på KPMG i Stockholm där jag bl.a. arbetade med Internationella projekt främst mot Latinamerika men även Asien. Därefter fördjupade jag mig inom riskområdet, framförallt kring finansiella instrument, marknads- och likviditetsrisk på banker, corporate treasurys, försäkringsbolags kapitalförvaltningar etc.  

Kombinationen av affär, risk, process och regelverk motiverar och driver mig för att hitta de bästa lösningarna.

Min kompetens/erfarenhet:

  • Bred erfarenhet av riskområdet med fokus på marknads- och likviditetsrisker 

  • Operativ erfarenhet från bank (riskkontroll och värdering), corporate treasury (Front Office, Middle Office, Redovisning) och kapitalförvaltning (Pensionstiftelse, fondvärdering, riskmätning, redovisning etc.)  

  • Lång erfarenhet av att arbeta med regelverk så som IFRS, Basel regelverk, Finansinspektionens regelverk etc.

  • Arbete med intern kontroll och styrning med fokus på operativa risker: exempelvis kartlagt processer i enlighet med FFFS 2014:4 (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker)

  • Erfarenhet av att driva större förändringsprojekt samt mer specialistinriktade projekt 

  • Microsoft Office: mycket goda kunskaper i Excel, Word, Powerpoint och Visio

  • Arbetat i Bloomberg - både i terminalen samt i Excel 

  • Viss erfarenhet av Morningstars Excel Add in samt Treasurysystemet TWIN

  • Drivande och positiv, vill se resultat och utveckla organisationer och människor

  • Flytande i affärsengelska och affärsspanska, har arbetat professionellt med båda språken

Jag ser fram emot att ses och prata vidare kring hur vi kan stötta er verksamhet!

//Erick

För ett längre CV se: 

bottom of page