erick.thunström_PUL11_7263.jpg

OM MIG

Riskkonsult med internationell erfarenhet

Jag har arbetat inom risk- och finansområdet sedan 2006, främst som riskkonsult på två Revisions- och Rådgivningsbyråer (PwC och KPMG) men även som derivat- och värderingsspecialist på Swedbank.

Min resa inom finansbranschen började på KPMG i Stockholm där jag bl.a. arbetade med Internationella projekt främst mot Latinamerika men även Asien. Därefter fördjupade jag mig inom riskområdet, framförallt kring finansiella instrument, marknads- och likviditetsrisk på banker, corporate treasurys, försäkringsbolags kapitalförvaltningar etc.  

Kombinationen av affär, risk, process och regelverk motiverar och driver mig för att hitta de bästa lösningarna.

Min kompetens/erfarenhet:

  • Bred erfarenhet av riskområdet med fokus på marknads- och likviditetsrisker 

  • Operativ erfarenhet från bank (riskkontroll och värdering) och corporate treasury (Front Office, Middle Office, Redovisning)

  • Lång erfarenhet av att arbeta med regelverk så som IFRS, Basel regelverket, Finansinspektionens regelverk etc.

  • Arbete med intern kontroll och styrning med fokus på operativa risker: exempelvis kartlagt processer i enlighet med FFFS 2014:4 (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker)

  • Erfarenhet av att driva större förändringsprojekt samt mer specialistinriktade projekt

  • Microsoft Office: mycket goda kunskaper i Excel, Word, Powerpoint och Visio

  • Viss erfarenhet i Treasurysystemet TWIN

  • Drivande och positiv, vill se resultat och utveckla organisationer och människor

  • Flytande i affärsengelska och affärsspanska, har arbetat professionellt med båda språken

Jag ser fram emot att ses och prata vidare kring hur jag/vi kan stötta er verksamhet!

//Erick

För ett längre CV se: