TJÄNSTER

 

INTERIMSKONSULT

Anlita en interimskonsult med kunskap inom risk, treasury och finans. Konsulten är på plats hos er, utefter era behov. Vi skräddarsyr uppdraget för varje kund.

En interimkonsult ger er möjlighet att svara snabbt på förändringar, kortsiktiga som långsiktiga, som exempelvis vid förföräldraledighet. Hen kan även ta sig an utmaningar som ni inte hinner med idag.

 

Med sin erfarenhet är interimskonsulten expert på att snabbt sätta sig in i er verksamhet. Som konsult kan vi även belysa processer som kan förbättras och effektiviseras, även om det inte ingår i uppdraget.

Exempel på roller:

 • Treasury manager/Controller

 • Risk Manager

 • Compliance ansvarig

 • Front Office (Valuta- och räntehantering)

 • Projektledare

Exempel på situationer där en Interimskonsult kan vara aktuell: 

 • Ni har en anställd som ska sluta i en nyckelposition och behöver få in en person som snabbt kan ta över rollen under en period innan en permanent lösning är på plats

 • Vid längre frånvaro av en nyckelperson, exempelvis vid föräldraledighet

 • Du som CFO/Ekonomichef behöver avlastning i vissa arbetsuppgifter som exempelvis valutahantering, likviditetshantering, resultatrapportering eller liknande för att kunna fokusera på rätt saker

 • Hög arbetsbelastning vid exempelvis bokslut etc

ÖVRIGA TJÄNSTER

Behöver ni stöd inom exempelvis projektledning, processutvärdering eller utveckling av era riskhanteringsprocesser så har vi erfarenheten och kompetensen att driva igenom detta.


Vi bistår även med upprättandet och/eller utvärdering av finans/riskpolicys och interna styrdokument.

 • Projektledning

 • Processutvärdering

 • Upprättande eller utvärdering av finans/riskpolicys

 • Värderingsstöd gällande finansiella instrument

QUICK-SCAN - KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

En Quick-Scan utgår från er rådande kassaflödes- och likviditetssituation. Vi hjälper er att bedöma nuläget och tar fram alternativ under olika scenarios, exempelvis normal- och stressatläge.

 

Vi ser även över er kostnadssituation och ger underlag för beslut kring vilka kostnader som bör ses över och hur ni kan ta kontroll över dessa.

Fördelar med en Quick-Scan:

 • Snabb överblick över er nuvarande situation

 • Underlag för beslut 

 • Kontroll över kostnader

 • Tid över till att fokusera på verksamheten

Stacking%20Coins_edited.jpg